ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านองครักษ์ - ประตูน้ำวัดช่องลม
ปรับปรุงเสาสายเปลือยเป็นสายเคเบิ้ลอากาศ ขนาด ๑๘๕ ต.มม. ประมาณ ๓ กม.
25/05/2563 08:30
25/05/2563 16:30
กฟอ.บางปลาม้า
089-5363775
ประชุม พันธ์เรือง
ลำดับดาวน์โหลด