ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.บ้านแหลม ,ต.วัดดาว
ดับไฟเปลี่ยนเสาไฟแรงสูงหน้าคุ้งทองดายา
ดับเพื่อตัด เดรต ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
ดับเพื่อเชื่อม เดรต ช่วงเย็นเวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.
10/09/2562 08:30
10/09/2562 09:00
กฟอ.บางปลาม้า
089-5363775
ประชุม พันธ์เรือง
ลำดับดาวน์โหลด