ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบางละมุง ตรงข้ามไปรษณีย์นาเกลือ
ปรับแต่เสาเอน/บำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
17/08/2563 09:00
17/08/2563 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด