ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านใหม่ทรายคำ ต.สุเทพ
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
20/11/2564 09:00
20/11/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด