ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณเชิงสะพานทางไปวัดศรีนวล ถึงหน้าบริษัท ชินวรพลาส จำกัด
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณเชิงสะพานทางไปวัดศรีนวล ถึงหน้าบริษัท ชินวรพลาส จำกัด เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจำหน่ายเเละติดตั้งอุปกรณ์เเรงสูง
27/10/2562 08:30
27/10/2562 17:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด