ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ภูเก็ต งดจ่ายกระแสไฟฟ้า จากบริเวณสามแยกซอยต้นจั่ว ไปตามแนวถนนอำเภอ ซอยต้นจั่ว ,ซอยสุรินทร์๒ ,ซอยสุรินทร์๓ บางส่วน ถึงบริเวณหน้าอู่เอราวัณ จากบริเวณสี่แยกศรีสุทัศน์-อำเภอ ไปตามแนวถนนศรีสุทัศน์ หมู่บ้านการเคหะฯ , ถนนวานิช บริเวณเกาะสิเหร่ทั้งหมด
ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาไฟฟ้า ตัดจ่ายระบบจำหน่ายใหม่ พื้นที่ดับไฟ : จากบริเวณสามแยกซอยต้นจั่ว ไปตามแนวถนนอำเภอ ซอยต้นจั่ว ,ซอยสุรินทร์๒ ,ซอยสุรินทร์๓ บางส่วน ถึงบริเวณหน้าอู่เอราวัณ
จากบริเวณสี่แยกศรีสุทัศน์-อำเภอ ไปตามแนวถนนศรีสุทัศน์ หมู่บ้านการเคหะฯ , ถนนวานิช , ซอยโหนทรายทอง , ซอยท่าเทีบยเรือประมงภูเก็ต , ซอยมะลิแก้ว ,ซอยเทียมประชาอุทิศ , บ้านแหลมตุ๊กแก ,ถนนรอบเกาะสิเหร่ ,หาดปลื้มสุข ถึงบริเวณบ้านแหลมหงา
18/06/2564 09:00
18/06/2564 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ 18062021