ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์สวนมณเทียรและหมู่บ้าน VJ.Land
ตัดต้นไม้ใกล้แนวแนวแรงสูง
ติดตั้ง D/F
16/08/2562 09:00
16/08/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด