ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองบัวสามัคคี หมู่1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงและเชื่อมไลน์แรงสูง
28/01/2564 12:00
28/01/2564 16:00
กฟอ.สมเด็จ
0654953996
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด