ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยพอด ถึงบ้านสงเปือย
-ตัดต้นไม้คร่อมไลน์แรงสูง ปรับแต่งเสาเอนเอียง 2 ต้น เปลี่ยนคอนชำรุด 2 ท่อน
24/09/2563 09:00
24/09/2563 16:30
กฟอ.เชียงคาน
0803381637
พีระพงษ์ ทิพยาวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด