ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.7 ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาทมีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก ปลอดภัยและรวดเร็วในการดำเนินงาน ในพื้นที่บริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลธรรมมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้า ในบริเวณพื้นที่ดับไฟดังกล่าว หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดก็จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย
09/08/2562 09:00
09/08/2562 16:00
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
อมรพันธุ์ ดีอยู่
ลำดับดาวน์โหลด