ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดับไฟ ปลดแคล้มป์เสาหมายเลข 0816/162 หน้า อบต.ดงเจน ถึง PYA8S–12 บ้านม่วงคำ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
23/04/2565 08:30
23/04/2565 16:30
กฟจ.พะเยา
054449528
ทรงฤทธิ์ เสมสฤษดิ์
ลำดับดาวน์โหลด