ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านบ่อตาโพธิ์ ถึง บ้านสันติสุข ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
เพื่อดำเนินการแก้ไขลูกถ้วยแรงสูง และระบบจำหน่าย บ้านบ่อตาโพธิ์ ถึง บ้านสันติสุข ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
05/05/2565 09:00
05/05/2565 17:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055-711181,055716711
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด