ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณ ไลน์แยกแรงสูงสะพาน 29, โครงการชลประทานมหาราช หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ ถึง ไลน์วัดศรีสาคร หมู่ 8 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่บริเวณ ไลน์แยกแรงสูงสะพาน 29, โครงการชลประทานมหาราช หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ ถึง ไลน์วัดศรีสาคร หมู่ 8 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
อนึ่ง ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ควรกระทำการใดๆ เกี่ยวกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
23/04/2565 08:00
23/04/2565 16:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507079
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด