ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองบัว หมู่1 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง
21/03/2563 09:00
21/03/2563 16:00
กฟอ.สมเด็จ
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด