ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณม.8 บ้านยาง ม.14 สวนกล้วย ม.7 หนองรี ถึง สถานีรถไฟหนองปลาดุก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. บริเวณม.8 บ้านยาง ม.14 สวนกล้วย ม.7 หนองรี ถึง สถานีรถไฟหนองปลาดุก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
10/05/2563 09:00
10/05/2563 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายวิทยา เรือนสา 096-9162519
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด