ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โครงการไร่นาสวนผสม ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า แลทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณโครงการไร่นาสวนผสม ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ในวันที่ 16 ก.ย. 63 เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นจะต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ดับไฟปฏิบัติงาน : วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563
เวลาดับไฟปฏิบัติงาน : เวลา 08.30 – 16.00 น.
สถานที่ไฟฟ้าดับ : โครงการไร่นาสวนผสม ม.5 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ทั้งนี้การไฟฟ้าฯ จะเร่งปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และหากปฏิบัติงานเสร็จก่อนเวลากำหนด จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนระบบทันที ฉะนั้นโปรดอย่ากระทำการใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพราะอาจเกิดอันตรายได้ และหากท่านมีความประสงค์จะเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขอโปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหินได้รับทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้ตัดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ต่อไป
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ หากมีข้อสอบถามโปรดติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตะพานหิน โทร 056-622133 , 056-621131 หรือ สายด่วน PEA โทร 1129
16/09/2563 08:00
16/09/2563 16:00
กฟอ.ตะพานหิน
056-622133
สันติ พิมพ์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด