ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.ศรีรัตนะ ตั้งแต่ สามแยกถ.ปรางค์แก้ว ถึง ซ.นบทวดเอี่ยม ม.5 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รื้อถอน - เปลี่ยนสาย จากสายเปลือยเป็นสายหุ้ม และ เพิ่มเฟส
04/03/2564 09:00
04/03/2564 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
082 - 4320712
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ