ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนน 224 นม. หน้าร้านแก้วหม้อน้ำ ถึงปากซอยโรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา
รายละเอียดพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้า
PEA นครราชสีมา 2 (หัวทะเล) มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าบริเวณถนน 224 นม. หน้าร้านแก้วหม้อน้ำ ถึงปากซอยโรงเรียนบุญวัฒนา 1 ม.1 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย รื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้า ในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ ที่ท่านไม่ได้รับความสะดวก
27/09/2564 09:00
27/09/2564 15:00
กฟจ.นม2 (หัวทะเล)
044218515
กฤษดา นกพรหม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังพื้นที่ไฟดับ