ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงอาคารพาณิชย์ แจ่วชาบู อ่างศิลา ก่อนถึงปั๊ม ปตท.
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
หม้อแปลงอาคารพาณิชย์ แจ่วชาบู อ่างศิลา ก่อนถึงปั๊ม ปตท.
18/06/2564 09:00
18/06/2564 13:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด