ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านช้าง2
สับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า
18/03/2563 09:00
18/03/2563 11:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
ผู้ควบคุมงาน คุณปรีชา แก้วสีม่วง โทร. 081-251-5281
นพรุจ กระทุ่มทอง
ลำดับดาวน์โหลด