ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง(เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง) บริเวณซอยโรงแรม VST ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
26/03/2563 09:00
26/03/2563 15:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036507079
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด