ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.เลย
เชื่อม FIX CAPA LEA04C-03 เปลี่ยนคอนไม้ชำรุด และตัดต้นไม้คร่อมสายแรงสูง
26/11/2563 08:00
26/11/2563 11:00
กฟจ.เลย
0847912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด