ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฝั่งขวา ถนนนครราชสีมา.ไปจ.ชัยภูมิเริ่มบ.ดอนแต้ว ถึง บ.โคกพรม ตำบลโนไทย อำเภอโนนไทย
งานงบผู้ใช้ไฟก่อสร้าง 115 KV ปักเสา 22 เมตร และพาดสายเปลือยเป็นสายหุ้ม 185 ตมม.
30/04/2562 08:55
30/04/2562 08:55
กฟอ.โนนไทย
08732484350
ประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ