ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงเรียนเอกทวีวิทย์,หอพักโรงเรียนเอกทวีวิทย์,อาคารพานิชย์ น.ส.ชญาดา บูรณวิเชียร
ดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ฟีดเดอร์ 7 ไลน์แยกตั้งแต่ปากซอยเข้าโรงเรียนเอกทวีวิทย์จนสุดระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อปฏิบัติงาน
โดยมีรายระเอียดดังนี้
-รื้อถอนเสา คอร. 12 เมตร และ อุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน 1 ต้น
-รื้อถอน/ติดตั้ง สายเคเบิ้ลอากาศ 50 SAC จำนวน 0.080 วงจร/กม.
-ปักเสา คอร 12 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแบบ DDE/AL จำนวน 1 ต้น
14/01/2562 09:00
14/01/2562 16:30
กฟอ.แม่สาย
053-731714
พัฒทพงษ์ บุษบรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด