ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.ต้า อ.ขุนตาล และ ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย
งานปรับปรุงระบบจำหน่าย และรื้อถอนไลน์ข้ามถนน
20/07/2564 09:00
20/07/2564 16:00
กฟจ.เชียงราย
0898502775
ชาญวิกร ดอนมูล
ลำดับดาวน์โหลด