ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โนนสวาท-บ.ชัยมงคล
ดับไฟเปลี่ยนสายแรงสูง
19/03/2563 09:00
19/03/2563 16:00
กฟอ.บ้านแพง
042591243
นรพัฒน์ สุทาธรรม
ลำดับดาวน์โหลด
1108