ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางสุขุวิท ถึง ทางรถไฟห้วยขวาง
ปรับปรุงย้ายแนวเสา และ เปลี่ยนสายแรงสูง พร้อมอุปกรณ์ห้วเสา
28/11/2562 08:00
28/11/2562 17:00
กฟฟ.จอมเทียน
038907896
อนุวัตร สระพัง