ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหลังวัดเหนือ
บริเวณหลังวัดเหนือ ถนนเนื่องประดิษฐ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
05/03/2563 09:00
05/03/2563 16:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังโดยสังเขบ