ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ปป.ฯระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ไลน์ ฟีดเดอร์ 6 สฟฟ.วังสะพุง ช่วงสี่แยกไฟแดงวังสะพุง เริ่ม DDE จุด A หน้าหมวดการทางวังสะพุง ถึง DDE จุด B หน้าบริษัท สหเลยขนส่ง จำกัด เพื่อ ปักเสา คอร.ขนาด 12.20 จำนวน 100 ต้น และพาด 185 SAC
วันที่ดับไฟปฏิบัติงาน ทุกวันอาทิตย์ เริ่ม 28 ก.พ.64 7,14 และ 21 มี.ค.64 เวลา 08.00-16.30
28/02/2564 08:00
21/02/2564 16:00
กฟจ.เลย
084-7912991,095-6645612
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด