ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโคกก่ง ถึง บ้านหินขัน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
25/09/2563 09:00
25/09/2563 13:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด