ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยสอนสัมพันธ์ (ซ.ท่าศาลา 18/7)
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
24/01/2562 13:00
24/01/2562 14:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด