ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านคลองเหมืองไทย บ้านดงขวาง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายแรงสูง 185 ตร.มม.
19/10/2563 09:00
19/10/2563 16:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด