ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนโพศรี ทิศใต้ (ฝั่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอย และ บริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้า
17/01/2562 09:00
17/01/2562 12:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด