ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณวงเวียนช้าง รร.ดุสิต ท่าทรายนครชุมน์ ถนนเลียบริมแม่น้ำแม่กลอง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. บริเวณวงเวียนช้าง รร.ดุสิต ท่าทรายนครชุมน์ ถนนเลียบริมแม่น้ำแม่กลอง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
16/06/2562 08:30
16/06/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด