ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองกกยูง ต.โดด, บ้านสามขา บ้านบุ่งเบา บ้านหนองสาดน้อย บ้านหนองสาด ต.เสียว, บ้านหนองหว้า บ้านแดะ ต.ตาโกน
การไฟฟ้าอุทุมพรพิสัยมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณที่ได้รับผลกระทบบ้านหนองกกยูง ต.โดด, บ้านสามขา บ้านบุ่งเบา บ้านหนองสาดน้อย บ้านหนองสาด ต.เสียว, บ้านหนองหว้า บ้านแดะ ต.ตาโกน ขออภัยในความสะดวก
02/06/2563 09:00
02/06/2563 17:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045638295, 045691606
ชัชวาล ผือโย
ลำดับดาวน์โหลด