ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณโค้งต้นยาง บ.ลานดอกไม้ หมู่ 1 ถึง บริเวณหน้าวัดแหลมยาง
งานดับไฟ ปักเสาแรงสูงพร้อมพาดสายแรงสูง จำนวน 10ต้น
28/05/2564 08:00
28/05/2564 17:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055-711181 , 055-716711
ศุภกร จันคิด
ลำดับดาวน์โหลด
1บริเวณที่ดับไฟ