ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หลังรร.พะเยาพิทยาคม,หน้าตลาดนัดโคกระบือ ท่าวังทอง,ซ.ข้างปั๊มptท่าวังทอง
แก้ไขจุดร้อนหม้อแปลงไฟฟ้าใช้เวลาจุดละ1 ชม.
28/05/2564 09:00
28/05/2564 15:30
กฟจ.พะเยา
0947341211
จีรชนม์ ผลเจริญ