ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนน แม่ปะ - ห้วยกระโหลก ฝั่งขวามือ ตั้งแต่ หลังเซเว่นแม่ปะ ถึง ตรงข้ามหมู่บ้านบุษบาวิลล่า
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ไฟและเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า
11/01/2565 09:00
11/01/2565 13:00
กฟอ.แม่สอด
055-534577
อภิวัฒน์ สายโสภา
ลำดับดาวน์โหลด