ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านป่ายางมนหน้าโรงบล็อค ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ถึง สุดระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เนื่องด้วยในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.0๐ น. ถึง เวลา 16.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จะดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านป่ายางมนหน้าโรงบล็อค ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ถึง สุดระบบจำหน่ายไฟฟ้า
06/06/2564 09:00
06/06/2564 16:00
กฟจ.เชียงราย
053-711073
ศรายุทธ์ เภารัตน์
ลำดับดาวน์โหลด