ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านกรีนวิลล์ (หลังหมู่บ้านชาวฟ้า) ม.1 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย บริเวณหมู่บ้านกรีนวิลล์ (หลังหมู่บ้านชาวฟ้า) ม.1 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลาประมาณ 13.00 น. ถึงเวลาประมาณ 16.00 น. หม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ พีอีเอ 52-001895 **ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
22/10/2563 13:00
22/10/2563 16:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161093-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด