ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอไชยาตำบลปากหมาก
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าย
30/04/2561 09:00
30/04/2561 16:00
กฟจ.สุราษฎร์ธานี
077-431088
มโนชญ์ เหมาะประมาณ