ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.5 ต.บางระกำ (อริยะแลนด์ 10)
ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนเสาและสาย
13/01/2562 08:30
13/01/2562 16:30
กฟอ.บางเลน
034931125
ลออง มีจั่นเพชร