ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เส้นเลี่ยงเมืองเลยอู่วิเชียร-หน้าสถานีสุพรรณบุรี2
ปักเสาแรงสูง
19/05/2565 08:00
19/05/2565 17:00
กฟจ.สุพรรณบุรี
035535167-8
ธนากร สุวรรณประทีป
ลำดับดาวน์โหลด