ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณจุดก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ ช่วงบริเวณปั้มน้ำมันบางจาก สหกรณ์การเกษตร
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง บริเวณจุดก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ ช่วงบริเวณปั้มน้ำมันบางจาก สหกรณ์การเกษตร ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
28/09/2562 09:00
28/09/2562 16:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808/044-397-201
กิตติศัพท์ สุริยะรังสรรค์
ลำดับดาวน์โหลด
1รายละเอียดแนบ