ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยเข้าโรงแรมโรสอินน์
ปรับปรุงและแก้ไขซ่อมแซมเสาไฟฟ้าหัก 1 ต้น
08/08/2562 09:00
08/08/2562 14:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808
กิตติศัพท์ สุริยะรังสรรค์
ลำดับดาวน์โหลด
1รายละเอียดแนบ