ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหลังคลองถมเก่า ถนนสุวิมลย์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายซึ่งจะมีผลทำให้กระแสไฟฟ้าดับบริเวณหลังคลองถมเก่า ถนนสุวิมลย์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี หากการดำเนินงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที
14/10/2563 09:00
14/10/2563 16:00
กฟจ.อุทัยธานี
056511641
วิเชษ เสือแจ่ม