ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ห้วยไคร้ ต.เวียง อ.เทิง
ย้ายแนวระบบจำหน่าย F9 F10 บ.ห้วยไคร้ ต.เวียง อ.เทิง
เวลา 09.00-16.30 น. วันที่ 13 พ.ค. 65
13/05/2565 09:00
13/05/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
ชาญวิกร ดอนมูล
ลำดับดาวน์โหลด