ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ห้วยสายบาตร ถึงหน้าวิญโย วัสดุก่อสร้าง อ.หนองกุงศรี
ดับไฟซ่อมแซมอุปกรณ์ ดิสคอนเน็กติ่ง จุดแบ่งแดน รหัสอุปกรณ์ KRA03S-31
07/02/2563 09:00
07/02/2563 17:00
กฟจ.ขอนแก่น
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์