ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านจัดสรรนายอธิณัฐฐ์ ม.11 ต.ปากแรต
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
25/09/2563 08:30
25/09/2563 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายพรวิศิษฎ์ 080-9419479
วีรวัฒน์ ปลั่งดี
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ area