ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านน้ำเพอะพะทางแยกไปทุ่งปู่แดง ถึง เขตติดต่อบ้านหนองปลาสะวาย
เพื่อจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟ
06/05/2565 09:00
06/05/2565 17:00
กฟอ.บ้านโฮ่ง
0-5398-0335/0-5398-0337
จันทร คำวิชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ